OpenData Natlib.uz Ochiq ma'lumotlar bazasi
Давлат архивларни бошқариш агентлигининг Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси

КР агентликтин ондирислик буйрыклары

Давлат архивларни бошқариш агентлигининг Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси

Ўз агентлик баённомалари

  • 53
Давлат архивларни бошқариш агентлигининг Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси

КР Министрлер кенеси баяннамалары

  • 168
Давлат архивларни бошқариш агентлигининг Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси

Ўз Р агентлик низоми