OpenData Natlib.uz Ochiq ma'lumotlar bazasi
Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги

ҚР Маданият вазирлиги буйруқлари

Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги

Ондирислик буйруклари

Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги

2020 йил